+381 (0) 25 421 362

Montažne betonske kućice trafo-stanice (MBTS)

Montažne betonske kućice trafo-stanice (MBTS) su modularnog tipa sa mogućnošću promene, prilagođavanje standardima SRPS (JUS) i potrebama proizvođača elektroopreme. Montiraju se od armirano betonskih prefabrikovanih elementa koji se proizvode u „Betonjerci” a.d. Sombor. Moguće ih je upotrebiti kao distributivne ili kao industrijske trafo-stanice za transformatore snage do 630 kVA i nazivnog napona 20/10/0,4 kV. Predviđene su za uklapanje visokonaponske i niskonaponske elektroopreme svih domaćih i stranih proizvođača. Promenom sistema za ventilaciju kućice trafo stanica mogu da prime opremu do 1x1000 i 2x1000 kVA. Mogu se kombinovati tako da poseduju agregatski deo ili kompresorski deo. Armirano betonsku konstrukciju čine prefabrikovani elementi: temeljne ploče, temeljne talpe, temeljne grede, podne ploče, zidna platna sa horizontalnim i vertikalnim ojačanjima i krovni elementi. Svi elementi su izrađeni od prefabrikovanog vodonepropusnog betona MB30, armirani sa armaturom RA 400/500, GA 240/360 i MAG 500/560.

Armirano betonski elementi se izlivaju u čeličnim kalupima, što daje ravne i glatke površine betona. Po posebnim zahtevima površine se mogu obraditi premazima (teraplatom, fasadeksom i drugim materijalima). Kućica je snabdevena: kablovicom za uvođenje kablova u objekat pod kosim uglom ispod temeljnih greda, betonskim upojnim kadama, nosačima trafoa, nosačima kablovske glave, instalacijom zaštitnog uzemljivača od Cu užeta i galvanskim povezom unutar objekta. Manipulativni prostor u objektu se popločava betonskim pločama. Objekat se zatvara eloksiranom bravarijom, a oko objekta se postavlja zaštitni tortoar.

Transport i montaža kućica je takođe obezbeđen ako i iskop zemlje do III kategorije za temelje objekta. Investitor, naručilac radova, je jedino dužan da obezbedi odgovarajući prilaz vozilu sa prikolicom do lokacije gde se objekat montira i da iskolči mesto montaže.

Napominjemo da se od montažnih elemenata mogu proizvesti i takozvane netipske MBTS (na primer: MBTS 4x630kVA, dim 4,30x16,83m ili 3x1600kVA, dim 4,30x12,83.......) Takođe se od montažnih elemenata mogu proizveti i razvodna postrojenja raznih dimenzija kao i toplotne podstanice.

TIPOVI MBTS

 • EV11A 1x630kVA (1x1000kVA)
 • EV21A 1x630kVA (1x1000kVA)
 • EV41A 2x630kVA (2x1000kVA)


Montažne betonske trafo stanice

Aktuelnosti

 • 09 septembar
  VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 26. septembra 2019. godine

  Vanredna skupština akcinara Privrednog društva BETONJERKA a.d. Sombor, će se održati 26.septembra 2019. godine...

  Čitaj dalje
 • 31 maj
  Redovna godišnja skupština akcionara 30. jun 2019.

  Redovna godišnja skupština akcionara Privrednog društva BETONJERKA a.d Sombor iz Sombora će se održati 30. ju...

  Čitaj dalje

Proizvodni program

Galerija

Ukažite nam poverenje i nećete se pokajati!