+381 (0) 25 421 362

Montažne betonske kućice trafo-stanice (MBTS)

Montažne betonske kućice trafo-stanice (MBTS) su modularnog tipa sa mogućnošću promene, prilagođavanje standardima SRPS (JUS) i potrebama proizvođača elektroopreme. Montiraju se od armirano betonskih prefabrikovanih elementa koji se proizvode u „Betonjerci” d.o.o. Sombor. Moguće ih je upotrebiti kao distributivne ili kao industrijske trafo-stanice za transformatore snage do 630 kVA i nazivnog napona 20/10/0,4 kV. Predviđene su za uklapanje visokonaponske i niskonaponske elektroopreme svih domaćih i stranih proizvođača. Promenom sistema za ventilaciju kućice trafo stanica mogu da prime opremu do 1x1000 i 2x1000 kVA. Mogu se kombinovati tako da poseduju agregatski deo ili kompresorski deo. Armirano betonsku konstrukciju čine prefabrikovani elementi: temeljne ploče, temeljne talpe, temeljne grede, podne ploče, zidna platna sa horizontalnim i vertikalnim ojačanjima i krovni elementi. Svi elementi su izrađeni od prefabrikovanog vodonepropusnog betona MB30, armirani sa armaturom RA 400/500, GA 240/360 i MAG 500/560.

Armirano betonski elementi se izlivaju u čeličnim kalupima, što daje ravne i glatke površine betona. Po posebnim zahtevima površine se mogu obraditi premazima (teraplatom, fasadeksom i drugim materijalima). Kućica je snabdevena: kablovicom za uvođenje kablova u objekat pod kosim uglom ispod temeljnih greda, betonskim upojnim kadama, nosačima trafoa, nosačima kablovske glave, instalacijom zaštitnog uzemljivača od Cu užeta i galvanskim povezom unutar objekta. Manipulativni prostor u objektu se popločava betonskim pločama. Objekat se zatvara eloksiranom bravarijom, a oko objekta se postavlja zaštitni tortoar.

Transport i montaža kućica je takođe obezbeđen ako i iskop zemlje do III kategorije za temelje objekta. Investitor, naručilac radova, je jedino dužan da obezbedi odgovarajući prilaz vozilu sa prikolicom do lokacije gde se objekat montira i da iskolči mesto montaže.

Napominjemo da se od montažnih elemenata mogu proizvesti i takozvane netipske MBTS (na primer: MBTS 4x630kVA, dim 4,30x16,83m ili 3x1600kVA, dim 4,30x12,83.......) Takođe se od montažnih elemenata mogu proizveti i razvodna postrojenja raznih dimenzija kao i toplotne podstanice.

TIPOVI MBTS

 • EV11A 1x630kVA (1x1000kVA)
 • EV21A 1x630kVA (1x1000kVA)
 • EV41A 2x630kVA (2x1000kVA)


Montažne betonske trafo stanice

Aktuelnosti

 • 16 maj
  Odluka o povećanju cena gotovih proizvoda

  U skladu sa rastom godišnje inflacije koja na dan 30.04.2023. godine, iznosi 15,10%, a koja je objavljena na zvan...

  Čitaj dalje
 • 04 mart
  Vanredna Skupština akcionara 05. april 2021. godine

  Vanredna Skupština akcionara održaće se 05. aprila 2021. godine sa početkom u 7 časova u poslovnim prostorija...

  Čitaj dalje

Proizvodni program

Galerija

Ukažite nam poverenje i nećete se pokajati!