+381 (0) 25 421 362

Dokumenti

1. Godišnji izveštaj BETONJERKE a.d. Sombor za 2011. godinu

2. Godišnji izveštaj BETONJERKE a.d. Sombor za 2012.godinu

3. Godišnji izveštaj BETONJERKE a.d. Sombor za 2013. godinu

4. Godišnji izveštaj BETONJERKE a.d. Sombor za 2014.godinu

5. Godišnji izveštaj BETONJERKE a.d. Sombor za 2015. godinu

6. Godišnji izveštaj BETONJERKE a.d. Sombor za 2016. godinu

7. 2017. godina

- Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

I deo: Godišnji izveštaj BETONJERKE a.d. Sombor za 2017. godinu I deo

II deo: Godišnji izveštaj BETONJERKE a.d. Sombor za 2017 godinu II deo

III deo: Godišnji izveštaj BETONJERKE a.d. Sombor za 2017 godinu III deo

IV deo: Godišnji izveštaj BETONJERKE a.d. Sombor za 2017. godinu IV deo

8. 2018. godina

- Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

I deo: Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu  I deo

II deo: Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018 godinu II deo

III deo: Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018 godinu III deo

IV deo: Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu IV deo

Bilans stanja za 2018. godinu

- Bilans uspeha za 2018. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2018. godinu

- Izveštaj o promenama na kapitalu za 2018. godinu

- Izveštaj o ostalom rezultatu za 2018. godinu

- Napomene uz finansijski izveštaj za 2018. godinu

- Ostvarenje I-XII 2018. godine

 

 Pravilnik o postupku unutršnjeg uzbunjivanja

 Politika kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Ugovor sa Sinišom Savičićem

Ugovor sa Miloradom Lovrićem

 

Dokumentacija za skupštinu akcionara

Poziv za vanrednu skupštinu

 

 

 

 

Aktuelnosti

 • 09 septembar
  VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 26. septembra 2019. godine

  Vanredna skupština akcinara Privrednog društva BETONJERKA a.d. Sombor, će se održati 26.septembra 2019. godine...

  Čitaj dalje
 • 31 maj
  Redovna godišnja skupština akcionara 30. jun 2019.

  Redovna godišnja skupština akcionara Privrednog društva BETONJERKA a.d Sombor iz Sombora će se održati 30. ju...

  Čitaj dalje

Proizvodni program

Galerija

Ukažite nam poverenje i nećete se pokajati!