+381 (0) 25 421 362

Betonski stubovi i prateći elementi za elektro mrežu

Noseći betonski stubovi i njihovi prateći elementi se izrađuju za električnu mrežu napona 20, 10 i 0,4 kV i mešovite vodove. Dužina stubova se kreće od 9 do 13 metara, zavisno od namene. Stubovi su od armiranog betona, pravougaonog poprečnog preseka, sa određenim priraštajem debljine od vrha do stope. Penjanje radnika na stubove je omogućeno otvorima za penjalice. Pored stubova proizvode se i potrebni prateći montažni elementi (konzole i ploče za temelje). Tehnološki postupak izrade obuhvata i vibriranje i zaparivanje. Uzemljenje stubova se izvodi prema propisima pričvršćivanjem pocinkovane trake ili bakrenog užeta na projektovanim mestima na stubu.


NL 9m i NL10m


NL12m i NL13m.jpg


UN9m30st i UN10m20st

Marta 2019. godine BETONJERKA d.o.o. Sombor je počela proizvodnju ab stubova okruglog poprečnog preseka za potrebe EPS d.o.o. Beograd i TELEKOM SRBIJA a.d.

 

                    Lager okruglih ab stubova tip 9/250

 

Aktuelnosti

 • 16 maj
  Odluka o povećanju cena gotovih proizvoda

  U skladu sa rastom godišnje inflacije koja na dan 30.04.2023. godine, iznosi 15,10%, a koja je objavljena na zvan...

  Čitaj dalje
 • 04 mart
  Vanredna Skupština akcionara 05. april 2021. godine

  Vanredna Skupština akcionara održaće se 05. aprila 2021. godine sa početkom u 7 časova u poslovnim prostorija...

  Čitaj dalje

Proizvodni program

Galerija

Ukažite nam poverenje i nećete se pokajati!