+381 (0) 25 421 362

O nama

“Betonjerka“ Sombor je osnovana 1961. godine od strane Javnog preduzeća ELEKTROVOJVODINA Novi Sad, radi zadovoljenja svojih potreba u izgradnji elektromreže u Vojvodini tj, radi zadovoljenja svojih potreba za armirano betonskim stubovima, montažno betonskim trafostanicama i betonskom galanterijom. Razvoj tehnologije, kapaciteti i planovi proizvodnje su zavisili od potreba ELEKTROVOJVODINE.

Do izdvajanja ovog preduzeća iz ELEKTROVOJVODINE dolazi 2004. godine, odlukom Vlade Republike Srbije i „Betonjerka“ Sombor tada počinje da posluje kao samostalno društvo sa ograničenom odgovornošću i ima svojstvo pravnog lica. ELEKTROVOJVODINA je tada izvršila dokapitalizaciju, odnosno uložila sredstva u rekonstrukciju starih pogona, nabavku nove mešalice za beton, izradu novih kalupa, nabavku kamiona sa mehaničkom rukom i dr.

Na osnovu odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzeća za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata «Betonjerka» d.o.o. Sombor, koju je Vlada Republike Srbije donela na sednici od 29.12.2005. godine, «Betonjerka» d.o.o. Sombor posluje pod poslovnim imenom: Privredno društvo za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata «Betonjerka» d.o.o. Sombor

„Betonjerka“ d.o.o. Sombor je metodom javne aukcije prodata u septembru 2007. godine i tada postaje akcionarsko društvo sa nazivom „Betonjerka“ a.d. Sombor.

27.11.2008.godine, zbog neispunjavanja Ugovora o prodaji državnog kapitala, Agencija za privatizaciju raskida pomenuti Ugovor i donosi odluku o prenosu kapitala Akcijskom fondu i tada se imenuje privremeni zastupnik kapitala.

Betonjerka danas

1) Državni kapital 75,06983%
  Agencija za privatizaciju 69,99983%
  Akcioni fond 5,07%
2) Privatni kapital 24,93017%

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju («Sl. Glasnik RS» br.30/2010) Akcijski fond prestaje sa radom, odnosno Agencija za privatizaciju je pravni sledbenik Akcijskog fonda.

 

Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj 25.06.2012.godine, usvojen je Statut i Osnivački akt PD „Betonjerka“ a.d. Sombor, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Po novom Zakonu o privrednim društvima „Betonjerka“ a.d. Sombor posluje kao jednodomno društo i ima Odbor direktora. Odbor direktora društva sastoji se od 3 direktora koje imenuje Skupština, većinom glasova.

Odbor direktora sačinjavaju: jedan izvršni direktor i dva neizvršna direktora. Izvršni direktor je istovremeno i generalni direktor Društva,a to je:

Dragan Đurđev, dipl.ing.maš. (064/822-82-58).

Aktuelnosti

 • 09 septembar
  VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 26. septembra 2019. godine

  Vanredna skupština akcinara Privrednog društva BETONJERKA a.d. Sombor, će se održati 26.septembra 2019. godine...

  Čitaj dalje
 • 31 maj
  Redovna godišnja skupština akcionara 30. jun 2019.

  Redovna godišnja skupština akcionara Privrednog društva BETONJERKA a.d Sombor iz Sombora će se održati 30. ju...

  Čitaj dalje

Proizvodni program

Galerija

Ukažite nam poverenje i nećete se pokajati!