+381 (0) 25 421 362

O nama

“Betonjerka“ Sombor je osnovana 1961. godine od strane Javnog preduzeća ELEKTROVOJVODINA Novi Sad, radi zadovoljenja svojih potreba u izgradnji elektromreže u Vojvodini tj, radi zadovoljenja svojih potreba za armirano betonskim stubovima, montažno betonskim trafostanicama i betonskom galanterijom. Razvoj tehnologije, kapaciteti i planovi proizvodnje su zavisili od potreba ELEKTROVOJVODINE.

Do izdvajanja ovog preduzeća iz ELEKTROVOJVODINE dolazi 2004. godine, odlukom Vlade Republike Srbije i „Betonjerka“ Sombor tada počinje da posluje kao samostalno društvo sa ograničenom odgovornošću i ima svojstvo pravnog lica. ELEKTROVOJVODINA je tada izvršila dokapitalizaciju, odnosno uložila sredstva u rekonstrukciju starih pogona, nabavku nove mešalice za beton, izradu novih kalupa, nabavku kamiona sa mehaničkom rukom i dr.

Na osnovu odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzeća za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata «Betonjerka» d.o.o. Sombor, koju je Vlada Republike Srbije donela na sednici od 29.12.2005. godine, «Betonjerka» d.o.o. Sombor posluje pod poslovnim imenom: Privredno društvo za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata «Betonjerka» d.o.o. Sombor

„Betonjerka“ d.o.o. Sombor je metodom javne aukcije prodata u septembru 2007. godine i tada postaje akcionarsko društvo sa nazivom „Betonjerka“ a.d. Sombor.

27.11.2008.godine, zbog neispunjavanja Ugovora o prodaji državnog kapitala, Agencija za privatizaciju raskida pomenuti Ugovor i donosi odluku o prenosu kapitala Akcijskom fondu i tada se imenuje privremeni zastupnik kapitala.

Betonjerka u septembru 2007

1) Državni kapital 75,06983%
  Agencija za privatizaciju 69,99983%
  Akcioni fond 5,07%
2) Privatni kapital 24,93017%

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju («Sl. Glasnik RS» br.30/2010) Akcijski fond prestaje sa radom, odnosno Agencija za privatizaciju je pravni sledbenik Akcijskog fonda.

 

Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj 25.06.2012.godine, usvojen je Statut i Osnivački akt PD „Betonjerka“ a.d. Sombor, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Republika Srbija, Ministarstvo privrede, Beograd je dana 25.01.2018 godine potpisala Ugovor o prodaji kapitala “BETONJERKE” a.d. Sombor. Tim Ugovorom novi većinski vlasnik preduzeća postaje firma “C & LC – GROUP DOO BEOGRAD” Beograd - Novi Beograd.

Dana 23.04.2021. godine dolazi do promene pravne forme. Briše se A.D. i upisuje se D.O.O. pa novo poslovno ime BETONJERKE postaje: Privredno društvo za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata BETONJERKA d.o.o. Sombor.

Aktuelnosti

 • 16 maj
  Odluka o povećanju cena gotovih proizvoda

  U skladu sa rastom godišnje inflacije koja na dan 30.04.2023. godine, iznosi 15,10%, a koja je objavljena na zvan...

  Čitaj dalje
 • 04 mart
  Vanredna Skupština akcionara 05. april 2021. godine

  Vanredna Skupština akcionara održaće se 05. aprila 2021. godine sa početkom u 7 časova u poslovnim prostorija...

  Čitaj dalje

Proizvodni program

Galerija

Ukažite nam poverenje i nećete se pokajati!